Filipino World Channel

PAALAM PASTOR NILO BRIONES - MARAMING SALAMAT PO SA INYONG MGA SALITA

June 06, 2022 PASTOR NILO BRIONES
PAALAM PASTOR NILO BRIONES - MARAMING SALAMAT PO SA INYONG MGA SALITA
Filipino World Channel
More Info
Filipino World Channel
PAALAM PASTOR NILO BRIONES - MARAMING SALAMAT PO SA INYONG MGA SALITA
Jun 06, 2022
PASTOR NILO BRIONES

Nakakalungkot po na ang ating Pastor Nilo Briones ay pumanaw po nitong June 6 at 3am. Kami po ay taos pusong nakikiramay sa naiwang pamilya  ni Pastor Nilo. Maraming salamat po sa inyong mga salita sa SALITA NG BUHAY.
https://www.filipinoworldchannel.com/...

SALITA NG BUHAY EPISODE
Hosted by: Pastor Nilo Briones
Jesus World Of Life International Fellowship
Calgary, Alberta Canada
For Donation Support -  Please Email: JWOL_Calgary@shaw.ca

FILIPINO WORLD CHANNEL
https://www.filipinoworldchannel.com/...
PLEASE SUPPORT OUR YOUTUBE CHANNEL
Filipino World Channel - YouTube

SUPORTERS:
Mama Julie's Pizza
https://www.facebook.com/mamajuliespi...
Jesus Word Of Life International Fellowship
https://www.facebook.com/jwolcalgary

Support the Show.

Show Notes

Nakakalungkot po na ang ating Pastor Nilo Briones ay pumanaw po nitong June 6 at 3am. Kami po ay taos pusong nakikiramay sa naiwang pamilya  ni Pastor Nilo. Maraming salamat po sa inyong mga salita sa SALITA NG BUHAY.
https://www.filipinoworldchannel.com/...

SALITA NG BUHAY EPISODE
Hosted by: Pastor Nilo Briones
Jesus World Of Life International Fellowship
Calgary, Alberta Canada
For Donation Support -  Please Email: JWOL_Calgary@shaw.ca

FILIPINO WORLD CHANNEL
https://www.filipinoworldchannel.com/...
PLEASE SUPPORT OUR YOUTUBE CHANNEL
Filipino World Channel - YouTube

SUPORTERS:
Mama Julie's Pizza
https://www.facebook.com/mamajuliespi...
Jesus Word Of Life International Fellowship
https://www.facebook.com/jwolcalgary

Support the Show.